Preview Mode Links will not work in preview mode

TaskuLähetys

TaskuLähetys - Lähempänä ihmistä
PockectBroadcast - A bit closer another human
TaschenSendung - nächer an der andere Menchen

Mar 31, 2021

ILPO

Tämä jakso on kunnianosoitus miehelle, joka elämää täynnä olevana perheenisänä ja puolisona toteutti intohimoisesti sähkötekniikkaan liittyvää harrastetta yhdessä ystävien ja harrastekaverien kanssa. Ilpon videoita Päittäin Rinki
Haastattelu on tehty syksyllä 2016. Ilpo J Leppänen kuoli...


Mar 20, 2021

Tervetuloa TaskuLähetyksen kanavalle. Uusia ohjelmia julkaistaan kun ne valmistuvat.

Welcome TaskuLähetys - PocketBroadcast channel. New episodes will published right after postprosess.

Willkommen zu TaskuLähetys - TaschenSendung. Neue sendungen soll kommen wann fertigh gemacht.

All rights reserved Taskulahetys 2021...


Mar 4, 2021

X0 - tekninen este

Tekninen este muutti työnkuvan toisenlaiseen. Nyt jatketaan toisella suunnitelmalla eteenpäin.

English summary
Personal technical defect did change my work image to anotherkind - permanently. I am grateful for these years in paramedic. Now, forward with plan B.

Deutsch Zusammenfassung
Persönliche...