Preview Mode Links will not work in preview mode

TaskuLähetys

TaskuLähetys - Lähempänä ihmistä
PockectBroadcast - A bit closer another human
TaschenSendung - nächer an der andere Menchen

About

English scroll down / Deutsch runter

Lähempänä ihmistä

Podkastin juontaja Teme Salminen on suomalainen kansan parissa töitä tekevä podcastissa puhuva. Radioamatöörikin. Elämänkokemusta puolivuosisatainen ylitettynä.

Podcastin nimitys tulee ajallisesti 70-lukukulaisesta maailmasta. Radiokanavia kansallisesti oli tuolloin kaksi ULA-alueella. Toisen kanavan lopetettua iltapäivällä saatoi iltaisin kuunnella mm. Radio Luxembourgia keskipitkiltä aalloilta. Asema lähetti sen ajan nuorison mieleen sopivaa musiikkia. Ilmoilla oli myös muitakin ei niin laillisia lähettimiä, jotka tarjosivat omanlaista mukavuuttaan kuunneltavaksi keskipitkillä ja lyhyillä aaltoalueilla. Tekniikan edetessä vastaanotin ei ollut enään pöydällä äännähtelevä laatikko vaan radiovastaanotin saattoi olla taskussa mukana.

Nyttemmin ohjelmaa voi tehdä taskussa kulkevilla välineillä taskussa kulkeviin välineisiin. Siitäpä sitten nimitys TaskuLähetys – sieltä sinne missä milloinkin ollaan. Puheohjelmaa ymmärrettävästi elämän asioista pääasiallisesti suomenkielellä kansainvälisyys muistaen.

Ota yhteyttä contakt välilehdeltä. Ohjelman sisältö on tuotettu CC - common creative lisenssillä ei kaupalliseen tarkoitukseen.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja osallistumaan.


A bit closer another human

Host is mr Teme Salminen, whom speaking on podcast and working with people. HAMradio operator. Life experience exceeded half a century.

The designation for the PocketBroadcast comes from a 1970s world. There were two national radio channels at the time. In the evenings we listened to Radio Luxembourg, which broadcast music that suited the youth of the time. There were also other less legitimate transmitters that offered their own kind of comfort. As technology progressed, the receiver was no longer a box on the table, but a radio receiver could be in the pocket.

Nowadays, the program can be made from pocket to pocket tool. That’s why it’s called PocketBroadcast – from wherever you are. Understandably, the talk on life matters mainly in Finnish, remembering internationality.

Please for contact use contact formula. All content has produced with CC - common creative license for non commercial purposes.

You're very welcome aboard.


Nächer an den andere Menchen

Moderator herr Teme Salminen, wer im der mit Menschen arbeitet und im podcast gesprochen. FunkAmateur. Lebenserfahrung über ein halbes Jahrhundert.

Die Bezeichnung für den TaschenSendung stammt aus einer Welt der 70er Jahre. Zu dieser Zeit gab es zwei Radiokanal. Abends hörten wir Radio Luxemburg, das Musik sendete, die der Jugend der Zeit entsprach. Es gab auch andere weniger autorisiert Sender, die ihren eigenen Komfort boten. Mit fortschreitender Technologie war der Empfänger keine Box mehr auf dem Tisch, aber der Funkempfänger konnte in der Tasche sein.

Heutzutage kann das Programm von Tasche zu Tasche Werkzeug gemacht werden. Deshalb heißt es TaschenSendung – von wo auch immer Sie sind. Verständlicherweise ist das Gespräch über das Leben hauptsächlich auf Finnisch wichtig, wobei an die Internationalität erinnert wird.

Bitte Kontakt Kontakt-Formel. Alle Inhalte wurden mit CC - Common Creative License für nichtkommerzielle Zwecke erstellt.

Sie sind Hertzliche Wilkommen zuhören.