Preview Mode Links will not work in preview mode

TaskuLähetys


TaskuLähetys - Lähempänä ihmistä
PocketBroadcast - A bit closer another human
TaschenSendung - nächer an der andere Menchen

Jan 11, 2021

Kohtaaminen ennen kohtaamista – digiosallisuus kuuluu kaikille

Haastattalussa Piia Niilola projektipäällikkö Sininauhaliitto ry:stä, Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeessa. Tavoitteena edistää digitaalisen yhteiskunnan tasa-arvoa ja tasapuolista saavutettavuutta.  Kohderyhmänä on asunnottomat, vähävaraiset tai ihmiset, joilla arkipäiväisten asioiden toimittamisessa on haasteita.

Digituki tulee sanoittaa ja asettaa osaksi järjestelmään valmiiksi, vaikka nykyään peruskoulustuksessa on tekniikka osana opetusta. Sininauhaliitto toiminnallaan pyrkii lisäämään hyvinvointia vähentämään pahoinvointia.

Sininauhaliitto ry

English summary
Digital participant do belong for everyone. Sininauhaliitto sosiety have project to find way how every citisen is able reach services of they need. In interview projectmanager Piia Niilola answer how these are done and what is still need to do.

Deutsch Zusammenfassung
Digitale Teilnehmer gehören für alle. Sininauhaliitto sosiety hat ein Projekt, um herauszufinden, wie jeder Bürger die Dienste erreichen kann, die er benötigt. Im Interview antwortet Projektmanager Piia Niilola, wie diese gemacht werden und was noch zu tun ist.