Preview Mode Links will not work in preview mode

TaskuLähetys


TaskuLähetys - Lähempänä ihmistä
PocketBroadcast - A bit closer another human
TaschenSendung - nächer an der andere Menchen

Mar 31, 2021

ILPO

Tämä jakso on kunnianosoitus miehelle, joka elämää täynnä olevana perheenisänä ja puolisona toteutti intohimoisesti sähkötekniikkaan liittyvää harrastetta yhdessä ystävien ja harrastekaverien kanssa. Ilpon videoita Päittäin Rinki
Haastattelu on tehty syksyllä 2016. Ilpo J Leppänen kuoli keväällä 2017.
Anna palautettaThis episode is dedicated to this proud men, who lived full of energy life as family father and husband, did explore hobby of electric gear with friends and hobby buddies. Ilpo's videos (finnish)
This interview were recorded autumn 2016. Ilpo J Leppänen did die spring 2017.
Reply Contact


Diese Episode ist dem stolzen Man gewidmet, wer als Familienvater und Ehemann voller Energie lebten und mit Freunden und Hobbyfreunden das Hobby der elektrischen Ausrüstung erforschten. Ilpo's videoseite (finnische gesprochen)
Das Interview wurde im Herbst 2016 aufgenommen. Ilpo J Leppänen ist im Frühjahr 2017 gestorben.
Antwort Kontakt